Lokale marked

Hver søndag har de lokalt marked der det selges mye av det som Thaiere trenger i hverdagen.