Sele

Alle bilder er sterkt redusert på kvaliteten og størrelsen samt alle er Copyright © Rolf Helge Østebø og kan ikke brukes uten nødvendig godkjenning.

Bilder fra Selehavnen og feistein fyr