Fange fisk

på bygden er det vanlig å ha fiskedam på åkeren (farmen)

Dette er fisk som brukes privat eller salg på market.