Feiring av huset

Feiring av huset
I Thailand er det vanlig og ”å innvie” og ønske lykke til med nytt hus.
Da er det normalt det kommer mye familie, naboer og venner o.l
Munkene er på plass og forkynner det hele med GOOD LUCK.

Dette var og en liten fest for Nen og Non da de flyttet til Norge.

Imponerende med logistikken med maten da alle fikk servering (etter munkene var mette)